Adwokat Tczew

Tczew to miejscowość w województwie pomorskim. Znajdziesz w niej kancelarie adwokackie świadczące usługi prawne osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom. W bardzo wielu dziedzinach naszego życia wsparcie profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędne, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty. Przed dokonaniem wyboru kancelarii adwokackiej, która będzie Cię reprezentować w sądzie warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Adwokaci z Tczewa udzielają porad i usług prawnych osobom fizycznym, firmom i jednostkom samorządowym. Odpowiadają za przygotowywanie dokumentów prawnych, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych oraz udzielanie wskazówek w różnych kwestiach prawnych. Prawnicy muszą mieć wiedzę z wielu różnych dziedzin prawa, aby skutecznie reprezentować swoich klientów. Adwokaci mogą doradzać klientom, jak postępować w określonych sytuacjach, które wiążą się z prawem. Krótko mówiąc, prawnicy są niezbędni w pomaganiu osobom fizycznym i firmom w poruszaniu się w złożonym świecie kwestii prawnych.

kancelarie adwokackie w Tczewie

Kancelarie adwokackie w Tczewie

Tczew to średniej wielkości miasto położone w województwie pomorskim, nad rzeką Wisłą. Tczew jest częścią aglomeracji trójmiejskiej i w jego okolicy znajdują się Gdańsk, Sopot i Gdynia. Miasto to zamieszkiwane jest przez około 60.000 mieszkańców, co w połączeniu z jego stosunkowo niewielką powierzchnią sprawia, iż jest jednym z najludniejszych miast w Polsce. Według danych jest to 73 najludniejsze miasto w Polsce, oraz czwarte pod względem zaludnienia w województwie pomorskim. Tczew położony jest w bliskiej odległości od Morza Bałtyckiego, co czyni go miastem chętnie odwiedzanym przez turystów w drodze na letni wypoczynek w Sopocie lub Gdańsku. Turyści odwiedzający zamek w pobliskim Malborku równie chętnie zatrzymują się w Tczewie, by podziwiać naturę  z zabytkowego mostu Tczewskiego. 

Z uwagi na dużą liczebność populacji Tczewa, w mieście znajdują się urzędy administracji, komisariaty, placówki medyczne, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, uczelnie wyższe, budynki sakralne i obiekty rozrywkowe. 

W Tczewie wymiar sprawiedliwości sprawuje Sąd Rejonowy w Tczewie zlokalizowany przy al. Zwycięstwa 14, 83-110 Tczew.  W Sądzie funkcjonuje pięć wydziałów- Wydział Cywilny, Wydział Karny, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Wydział Ksiąg Wieczystych oraz Wydział Wykonywania Orzeczeń. Sądem wyższej instancji nad Sądem Rejonowym w Tczewie jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. 

W Tczewie mieści się również siedziba Prokuratury Rejonowej w Tczewie przy ul. Sadowej 6, 83-110 Tczew. 

Zważywszy na to, że na terenie miasta Tczewa siedzibę ma wiele instytucji publicznych, a także organów ścigania i organów postępowania sądowego- w Tczewie znajduje się wiele kancelarii prawnych, kancelarii radców prawnych i kancelarii adwokackich. Profesjonalną pomoc prawną w Trzewie świadczy 19 adwokatów.

Adwokaci w Tczewie świadczą pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa. Ich praca polega nie tylko na udzielaniu porad prawnych, ale również na uczestnictwie w postępowaniach przed organami administracji, przed Sądami, prokuratorami. Adwokaci tworzą również pisma nieprocesowe i procesowe. Pomoc adwokata w sprawach karnych podczas przesłuchania jest nieoceniona już na etapie postępowania przygotowawczego, jeszcze na długo przed postawienie ewentualnych zarzutów. 

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów obejmuje:

  • Prawo cywilne (m.in spory wynikające z umów, podział majątku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spadki, odszkodowania).
  • Prawo karne ( m.in. sprawy z oskarżenia prywatnego i publicznego, sprawy o rozbój, kradzież, pobicie, posiadanie środków psychoaktywnych, jazda pod wpływem alkoholu, zniesławienie, zniszczenie mienia, wypadek komunikacyjny, niealimentacja, znęcanie, sprawy o dozór elektroniczny, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności).
  • Prawo rodzinne ( m.in. alimenty, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, rozwód, adopcja).
  • Prawo handlowe ( m.in. bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, udział w sporach sądowych, fuzje, tworzenie umów handlowych, udział w negocjacjach handlowych).
  • Prawo administracyjne (m.in. reprezentacja przed organami administracji, reprezentacja w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, tworzenie skarg i wniosków).

Potrzebujący mogą liczyć na pomoc prawnika również w innych, nietypowych sprawach. Adwokaci, jako prawnicy wykonujący zawód zaufania publicznego, są gwarantem rzetelnie udzielonej pomocy prawnej, nawet w zakresie spraw nietypowych, które mają swój finał np. przed organami na szczeblu europejskim. Należy pamiętać, że nad prawidłowym wykonywaniem zawodu adwokata w Tczewie czuwa samorząd zawodowy- co powoduje, iż świadczone przez nich usługi są na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym. Przed zasięgnięciem pomocy prawnej warto wiedzieć, że jedynie adwokatów i radców prawnych obowiązują zasady etyki zawodowej oraz tajemnica adwokacka i tajemnica radcy prawnego.