Dorota Tumkiewicz

Lokalizacja kancelarii adwokackiej

O sobie słów kilka

„Jako że każdy ma prawo do najlepszej obrony (swych praw), postanawiamy, aby w sądach królestwa naszego każdy człowiek niezależnie od stanu mógł i powinien mieć swojego zastępcę, rzecznika, który jego sprawy by prowadził” – tak podaję jeden z najstarszych zbiorów prawnych – Statuty Wiślickie, nadane przez Kazimierza Wielkiego. 

Jak widać, historia zawodu adwokata jest długa, a ja również chciałam zostać częścią tej historii już od swoich dziecięcych lat. 

Obecnie prowadzę jednoosobową Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Białymstoku, gdzie  zajmuje się obsługą prawną firm, prowadzeniem spraw cywilnych, sprawami o odszkodowanie, sprawami majątkowymi, jak również specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie bankowym, w tym zwłaszcza w sprawach o unieważnienie umów kredytów frankowych. 

Zdaję sobie sprawę, że jestem swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy skomplikowanymi przepisami prawnymi a interesem Klienta, przez co spoczywa na mnie duża odpowiedzialność. Z tego też względu, udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne, opracowując umowy, formułując żądania pozwów, zażaleń czy apelacji, za każdym razem staram się podejść do sprawy w sposób profesjonalny i merytoryczny, tak, aby prawa Klienta zostały w pełni respektowane oraz aby właściwie mógł spełnić on swoje obowiązki.