Marek Kowalewicz

Lokalizacja kancelarii adwokackiej

O sobie słów kilka

Marek Kowalewicz od ponad dziesięciu lat jest adwokatem w Białymstoku. Po ukończeniu studiów odbył aplikację adwokacką i zaraz po tym został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku. Od tego momentu rozpoczął pracę w zawodzie jako adwokata, udzielając pomocy prawnej mieszkańcom tego miasta. W 2012 roku otworzył własną Kancelarię Adwokacką, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Mecenas Marek Kowalewicz świadczy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak również podmiotom gospodarczym. Kilkanaście lat pracy w zawodzie oprócz tego, że przekłada się na doświadczenie, to dodatkowo pozwala mu o wiele wcześniej przewidzieć następstwa niektórych działań. Mając powyższe na uwadze dużo trafniej przychodzi mu podejmowanie decyzji procesowych. 

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym – rozwody, separacje, alimenty, kwestie kontaktów z dzieckiem, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Dodatkowo posiada bardzo duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień. Głównie są to sprawy dotyczące odszkodowań powypadkowych z OC/AC, śmiertelnych wypadków drogowych, wypadków przy pracy, w rolnictwie, szkód na mieniu, czy też odszkodowań z tytułu własnych polis na życie. Znaczna część jego klientów to posiadacze kredytów we frankach oraz właściciele polisolokat. Od lat z sukcesami pomaga im w dochodzeniu roszczeń z tytułu ww. umów. 

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na indywidualny i stały kontakt z klientem. Zawsze w pierwszej kolejności stawia na rozwiązania, które pozwalają uniknąć ewentualnych sporów sądowych, a co za tym idzie oszczędzić klientom emocjonalnego stresu związanego z rozprawą w sądzie.